1 % podatku!

Dobro Powraca – fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
GABRIELA ZENKA
ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław NIP: 894-29-86-057
Numer konta: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001


1% PODATKU

Aby przekazać 1% podatku na moje leczenie wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym.

Numer KRS Fundacji: 0000 33 88 78
Cel szczegółowy: GABRIELA ZENKA

Kto może przekazać 1% podatku?
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36 i PIT-37),
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19% stawki podatku (PIT-36L),
podatnicy uzyskujący niektóre dochody kapitałowe (PIT-38).

Darowizny przekazywane przez osoby fizyczne
Każdy z nas może przekazać darowiznę na rzecz chorego posiadającego subkonto w Organizacji Pożytku Publicznego. Taką organizacją jest Fundacja – Dobro Powraca. Darowizny nie przekraczające 6% dochodu można odpisać od podstawy opodatkowania w corocznym zeznaniu podatkowym. Gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Dane do przelewu kwoty darowizny:

BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Wrocław
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
Odbiorca: Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
Opis przelewu: GABRIELA ZENKADarowizny przekazywane przez Firmy
Przekazanie darowizny przez firmy umożliwiają zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy tej ustawy każda firma może odpisać darowiznę od podstawy opodatkowania do wysokości 10% rocznego dochodu. Dane do przelewu kwoty darowizny:

BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Wrocław
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
Odbiorca: Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
Opis przelewu: GABRIELA ZENKAPIT-37124. Nazwa OPP: Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
125. Numer KRS: 0000338878
126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
128. LECZENIE : GABRIELA ZENKA
129. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże fundacji dane podatnika.


PIT-36


305. Nazwa OPP: Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
306. Numer KRS: 0000338878
307. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-36 jest to rubryka 188) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
309. LECZENIE : GABRIELA ZENKA
310. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże fundacji dane podatnika.PIT-36L


105. Nazwa OPP: Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
106. Numer KRS: 0000338878
107. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-36L jest to rubryka 55) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
109. LECZENIE: GABRIELA ZENKA
110. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże fundacji dane podatnika.

PIT-38


58. Nazwa OPP: Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
59. Numer KRS: 0000338878
60. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-38 jest to rubryka 35) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
62. LECZENIE: GABRIELA ZENKA
63. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże fundacji dane podatnika.PIT-28


129. Nazwa OPP: Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
130. Numer KRS: 0000338878
131. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty należnego ryczałtu (dla PIT-28 jest to rubryka 109) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
133. LECZENIE : GABRIELA ZENKA
134. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże fundacji dane podatnikaDZIĘKUJĘ!

1 komentarz:

  1. Gabi my już wypełniliśmy nasz PIT, choć to tak niewiele, ale przekazaliśmy Ci nasz 1%. Trzymaj się. Magda

    OdpowiedzUsuń

Copyright © 2014 GABRIELA ZENKA , Blogger